open/close

Yasal Uyarı

cookie policy Telif Hakları Bildirimi

© 2018 DSV A/S (DSV) - Tüm hakları saklıdır.

DSV websitesinde herhangi bir materyalin DSV’nin yazılı izni olmadan ticari amaçlarla dağıtılması veya çoğaltılması yasaktır.

Websitesi kullanımı

Bu web sitesinin ve bu web sitesinden elde edilen içeriğin kullanımı, bu Yasal Bildirime tabidir. Yasal Bildirimi kabul etmemeniz durumunda, daha fazla gezinmeden web sitesinden ayrılmanızı rica ederiz.

İçerik

Bu web sitesinin bütün içeriği, DSV ticari unvanı ve logo tipi ile ilgili bütün ürün ve tasarım işaretleri, sloganlar, metininler, görseller ve film klipleri (“İçerik”) telif hakkı ve ticari marka korumasına tabidir. 

Bu web sitesinin İçeriğini, bütün telif hakkı ya da diğer mülkiyet bildirimleriyle birlikte, özel, ticari olmayan amaçlar dışında kopyalayamazsınız ve bu durumda dahi, İçerik yeniden kopyalanamayacak, çoğaltılamayacak ya da diğer şekillerde yeniden dağıtılamayacaktır.  Danimarka yasaları uyarınca izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, DSV’nin açık yazılı onayı olmadan, bu web sitesinde ya da herhangi bir kısmında yer alan bilgileri, metinleri, belgeleri ya da film kliplerini, herhangi bir elektronik ortamda ya da basılı surette kopyalayamaz, görüntüleyemez, indiremez, dağıtamaz, üzerinde değişiklik yapamaz, çoğaltamaz, yeniden dağıtamaz ya da yeniden iletemezsiniz veya söz konusu görseller, metinlere, belgelere ya da film kliplerine dayanan ve bunlardan türetilen herhangi bir çalışma oluşturamazsınız. 

Burada yer alan hiçbir husus, ima, mutabakat ya da diğer yollarla, DSV, bağlı şirketleri ya da üçüncü tarafların ticari marka ya da telif hakları kapsamında herhangi bir lisans ya da hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bütün ürün isimleri, büyük baskılar içerisinde ya da ticari marka sembolleriyle birlikte görüntülenip görüntülenmemelerine bakılmaksızın, aksi bildirilmedikçe, DSV, bağlı şirketleri, ilişkili şirketler ya da lisans verenleri ya da girişim ortaklarının ticari markalarıdır. Bu ticari markaların ya da diğer materyallerin kullanımı ya da amaç dışı kullanımı, burada izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, kesinlikle yasaktır ve telif hakkı, ticari marka yasası ve/veya yürürlükteki diğer mevzuatın ihlal edilmesi olarak değerlendirilmektedir. 

DSV, bazı zamanlarda, DSV marka ve ticari markasının, DSV ile hiçbir bağlantısı bulunmayan kurumlar ve kişiler tarafından, nakliye hizmetlerinin tanıtılmasında uygun olmayan şekilde kullanılabileceğinin farkındadır. DSV, söz konusu uygulamalardan sorumlu kurumlar ve kişilerin faaliyetlerini onaylamamaktadır. DSV, DSV marka ve ticari markasının söz konusu şekillerde yetkisiz kullanımıyla ilişkili sahtekarlıkların neticesinde maruz kalınabilecek zararlara, masraflara ya da rahatsızlıklara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Resmi ve gerçek DSV web sitesinde bulup bulunmadığınız ya da doğru irtibat bilgilerini sahip olup olmadığınız konusunda emin değilseniz, doğrulama için kesinlikle yerel DSV ofisiyle irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz. Bütün resmi DSV ofisleri ve temsilcilikleri için irtibat bilgilerine www.gof.dsv.com web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu web sitesindeki bilgiler, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, doğruluk, zamanlılık ve eksiksizliğe dair ima edilen garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık ya da zımni, hiçbir çeşit garanti ya da beyanda bulunulmaksızın, “olduğu gibi” ve “mevcut bulunduğu şekilde” temin edilmektedir.

Web sitesinde sunulan ve görüntülenen hisse fiyatı bilgileri, Nasdaq OMX Kopenhag borsasından, en az 20 dakika gecikmeyle sağlanan veri beslemesi şeklinde verilmektedir. DSV, söz konusu veri beslemesinin doğruluğuna dair hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük üstlenmemektedir. 

Bu web sitesini, riskleri size ait olmak üzere kullanın. DSV ya da bağlı şirketleri, söz konusu İçeriğin doğruluğuna ya da eksiksizliğine bakılmaksızın, virüsler dahil olmak üzere, bu web sitesine veya bu web sitesindeki İçeriklere erişim ya da bu web sitesinin ya da İçeriklerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı, ceza niteliğinde, özel, sonuca bağlı gelir, kar ya da ciro kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir kayıptan sorumlu değillerdir. 

ABD Menkul Kıymetler Kanunu çerçevesinde Yasal Uyarı

DSV A/S, Amerika Birleşik Devletlerinde kayıtlı değildir ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (“SEC”) rapor sunmamaktadır. DSV A/S hisseleri, ABD Menkul Kıymetler Yasası 1933 hükümleri ya da diğer eyalet menkul kıymetler düzenlemeleri kapsamında kayıtlı olmayıp ABD borsalarında işlem görmemektedir. Sonuç olarak, DSV A/S tarafından ihraç edilen hisselerin alıcıları ve sahipleri, DSV A/S tarafından ihraç edilen hisselerin alımlarıyla ilgili olarak ABD menkul kıymetler yasası kapsamındaki yasal çarelerden faydalanamazlar. 

DSV A/S, Danimarka yasaları ile Nasdaq OMX  Kopenhag borsası kural ve düzenlemeleri uyarınca rapor vermekte ve diğer bilgileri temin etmektedir ve hiçbir şekilde ABD ya da diğer yargı yetki alanları içerisindeki yasal ya da düzenleme gereklilikleri kapsamında değildir. 

Harici web sitelerine bağlantılar

DSV, kendisi tarafından işletilmeyen ya da kontrol edilmeyen harici web sitelerinin içeriklerine ya da fonksiyonlarına yönelik hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 

Bilgisayar virüsleri, solucanlar, Truva atları ve diğer tehditler

DSV, bu web sitesini bilgisayar virüsleri, solucanlar, Truva atları ve diğer tehditlere karşı korumak için makul tedbirler alacaktır. Ancak, DSV web sitesinde bu şekilde zararlı hiçbir program bulunmadığına dair herhangi bir garanti vermemektedir ve bu web sitesinden alınan zararlı programlar ya da bu web sitesinden indirilen dosyalardan dolayı, hangi nitelikte olursa olsun, meydana gelebilecek zarar ya da hasarlarla ilişkili bütün sorumlulukları ya da yükümlülükleri reddetmektedir.

Yasal Uyarı ve yapılan düzenlemeler

DSV, web sitesi içeriğinin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere makul tedbirler almıştır ancak, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, yeniden yayınlamak suretiyle bu Yasal Bildirimi revize edebilecektir. Bu web sitesinin okuyucuları söz konusu revizyonlara bağlıdırlar ve bundan dolayı mevcut Yasal Bildirimi gözden geçirmek için periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmelidirler. 

Yasa ve yargı

Bu Yasal Bildirim, Danimarka Yasalarına tabidir. Bu Yasal Bildirimden kaynaklanan ya da bu Yasal Bildirimle ilişkili olarak ortaya çıkan, ancak dostane bir şekilde çözüme kavuşturulamayan bütün ihtilaflar hakkında, Danimarka mahkemeleri tarafından karar verilecektir.

Gizlilik Politikası

tr.dsv.com DSV A/S.’nin web sitesidir.

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi
No:29 A Blok Kat:6 No:212 34400
Kağıthane / İstanbul / Türkiye

VD/N: 388 023 5143

Tel.: +90 444 4 378

E-mail:

info@tr.dsv.com

Aşağıda, dsv.com üzerinde hangi çeşit bilgileri topladığımızı ve web sitemizin kullanıcılarından elde edilen bilgileri nasıl kullandığımızı açıklıyoruz. Bu politika sadece bu web sitesine uygulanmaktadır. 

Verilerin korunması

DSV, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin korunması için uygun kurumsal ve teknik güvenlik tedbirlerinin uygulamasını sağlamaktadır. 

Kişisel veriler & Veri işleme amaçları

DSV, adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon, cep ve faks numaralarınız ile satın aldığınız DSV ürünleri ve hizmetleri hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, kişisel verilerinizi toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilir. Aynı zamanda, iş fonksiyonu, iş unvanı, endüstri sektörü, şirket ve ülke gibi bilgiler de isteyebiliriz

Verileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir:

• DSV e-hizmetlerine erişim dahil olmak üzere, web sitemize erişim sağlamak,

• DSV e-hizmetlerine kaydolmanız ve oturum açmanız,

• Ziyaretçi hizmetlerini toplamak, 

• DSV hizmetlerinin ve ürünlerinin sağlanmasını kolaylaştırmak ve sorularınız ile taleplerinizi karşılamak,

• DSV çerez politikasında belirtilen amaçları gerçekleştirmek.

Türkiye’de veri işleme ve yurtdışındaki grup üyelerine transferi

Kişisel verileriniz DSV’nin Danimarka’daki barındırma ortakları (Netgroup) tarafından saklanmaktadır. Küresel bir organizasyon olarak, toplamış olduğumuz kişisel verileri bazı zamanlarda DSV Grubu bünyesindeki diğer kurumlara aktarabiliriz. DSV ve/veya Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki diğer Grup bağlı şirketleri, kişisel verilerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde işlenmek üzere üçüncü taraf uzmanlara aktarabilecektir. 

Verilerin doğrudan pazarlama amaçları için kullanımı

DSV onayınızla sağladığınız bilgileri ilginizi çekeceğine inandığı teklifleri size göndermek için kullanabilecektir. Kişisel bilgilerinizi istememiz durumunda, veri işleme niteliği hakkında sizi bilgilendireceğiz. DSV’ye vermiş olduğunuz ilave bilgilerin alınmasıyla ilgili onayınızı her zaman iptal edebilirsiniz. Bu hakkınızı bu politikada belirtilen adreslere posta ya da e-posta göndermek suretiyle bizimle irtibata geçerek herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz. 

Verilerin üçüncü kişilere ifşası

Genel olarak, DSV sözleşmeli hizmet sağlayıcıları ile danışmanları hariç olmak üzere, bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmamaktadır. Bununla birlikte, DSV’nin verileri belirli üçüncü taraflarla paylaşmasını gerekli kılacak bazı durumlar söz konusu olabilecektir. Söz konusu durumlar, DSV’nin yasal yükümlülüklerine riayet etmesi, kendisinin ya da diğerlerinin haklarını, mallarını ve güvenliğini koruması ya da DSV’nin işlerinin ya da varlıklarının herhangi bir kısmının satışı, tasfiye edilmesi için gerekli veri aktarımlarını içerebilecektir. 

Cookie’ler

DSV veri toplamak için çerez kullanmaktadır. Çerez, web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde web tarayıcınıza verdiğimiz küçük bir bilgisayar kodu parçasıdır. Bu çerezler tercihlerinizi saklar ve böylelikle web sitemizin fonksiyonlarını geliştirmemize yardımcı olarak, web sitesinde gezinmenizi ve web sitemizi kullanırken size daha da iyi performans ve deneyim sunmamıza olanak sağlar. Aynı zamanda, web sitesini sizi özel olarak düzenlememize de yardımcı olur. 

Çerezleri kabul etmeyi istememeniz durumunda, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak çerezlerin kullanılmasını önleme olanağına sahip olacaksınız. Bu konu hakkında, tarayıcınızın üreticisinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmanız durumunda, belirli fonksiyonlar çalışmayabilir ya da belirli hizmetlerden faydalanamayabilirsiniz. 

Aboneliği sonlandırma

DSV haber bültenlerine abonelik gönüllüdür ve örneğin bize e-posta göndererek ya da bütün e-posta tabanlı haber bültenlerinin altında yer alan linki kullanarak, herhangi bir zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Abonelikten çıkmak, bir haber bültenine abone olmak kadar kolaydır. Bürün e-posta tabanlı haber bültenleri ile diğer benzeri hizmetler, reklama dayanmaktadır. 

Güvenlik tedbirleri

Kişisel verileriniz, DSV’nin sorumluluğunu beraberinde getirmektedir. DSV, kişisel verileriniz dahil olmak üzere bunları kaydedilmiş veriler olarak görecek, DSV’nin gizlilik politikasına uygun bir şekilde işleyecek ve uygun biçimde korunmalarını sağlayacaktır. 

Haklarınız

Verilerinizi her zaman inceleyebilir ve bunların düzeltilmesini, ilave edilmesini ya da kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için KVKK sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bilgi almak için, lütfen Veri Gizliliği politikamıza bakınız.

DSV’nin Çerezleri kullanması hakkında bilgi almak için, lütfen Çerez Politikamıza bakınız.

Yasal bildirim, gizlilik politikası ve çerez uyarısı hakkındaki sorularınız ya da ilave bilgi talepleriniz için lütfen info@tr.dsv.com adresinden DSV ile irtibata geçiniz.