open/close

Endüstriyel Gereksinimler

Endüstriyel sektörü içinde böyle ürünlerle ile ilişkili yerel yasal gereksinimleri dikkate alarak tehlikeli ürünlerin işlenmesini gerektiren tedarik zincirini yönetmede yetkin durumdayız.

Tüm tedarik zinciriniz aracılığıyla izlenebilirlik

recall management da uzmanız. Depo yönetim sistemimiz, tedarik zinciri aracılığıyla izlenebilirlik desteği vermektedir. Stratejik konumlarda, yiyecek ürünü imalatı ve bireysel müşteri için kritik kontrol noktaları ve tehlike analizi (KKNTA) ve Amerikan Fıcıncılık Endüstrisi (AFE) standartları hayata geçirilmiştir.

Endüstriyel sektör için sertifikasyon

Güvenlik; işimiz ve sağlığımız için çok önemlidir. Güvenlik ve çevresel prosedürler, yerel mevzuatlara göre yerine getirilir. Endüstriyel sektör için tesislerimiz aşağıdaki standartlar ve sertifikasyonlara uyumludur: Standart setifikasyonlarımız:

ISO 14000/14001 (Çevre yönetiminde uluslararası standartlar)

TAPA-A (Transported Asset Protection Association Europe, A lisansı)

SQAS (Güvenlik ve Kalite değerlendirme sistemi)

Teklif alın