open/close

Gelen

Gelen yüklerinizin kayıt ve denetimi gibi depolara giriş işlemlerini de yönetiyoruz. Inbound hizmetlerimiz yüklerin boşaltılması ve paletlenmesi ve gelen yükün zarar görüp görmediğini denetlemedir. Aynı zamanda ürünlerin seri numaralandırma, kayıt altına alma ve bunları raflara göre ayırma işlemlerini de yapıyoruz.

Teklif alın