open/close

EC852/2004

Avrupa Birliği Mevzuatı EC852/2004, besin maddeleri konusuyla ilgilenmektedir.

Mevzuat, besin ve besin maddesi üretici ve işleyicileri tarafından uyulması gerken genel hijyen gereksinimlerini şart koşmaktadır.

Biz bu mevzuata uyuyoruz.

Teklif alın