open/close

Tehlikeli maddeler

Tehlikeli maddeler ve riskli yükler, yanlış elleçleme ve kazalar; insanlar, havyanlar ve çevre için ciddi sorunlar oluşturabileceği için karmaşık kurallara tabidir.

Tehlikeri maddelerin güvenli ve sertifikalı nakliyesi

Nakliye ve tehlikeli maddelerin işlenmesi veya riskli kargolar bizim için yüksek öneme taşımaktadır. Tüm nakliye zincirinin bağlantılarını kapsayan güvenlik kontrol prosedürlerini geliştirip yerine getirmemizdeki neden de budur. Amaç, kazaları önlemek ve kuralların uygulandığından ve bütün güvenlik kotrollerinin sağlandığından emin olmaktır. Şoförlerimiz sertifikalı ve Avrupa Güvenlik ve Değerlendirme Sisteminie(SQAS) uyumludur.

Teklif alın